SLUŽBY

Inženýrská činnost

Strategické řízení postupu výstavby od projektové přípravy, přes realizaci staveb, její kontrolu až po předání stavby k užívání 

Projektová příprava

Zajištujeme :

  1. přípravu, základní analýzu pro postup přípravy zkompletování dostupných podkladů, 

  2. stanoviska dotčených orgánů a organizací v rámci povolovacích řízení staveb 

  3. vypracování dokumentace k územnímu řízení nebo pro stavební povolení vytvoření harmonogramů

Realizace staveb

Zajištujeme kompletní inženýrskou činnost ve všech fázích realizace staveb

Stavební dozor

Zajištujeme provádění technického dozoru na stavbách pro obory v pozemním stavitelství , dopravním stavitelstvím a v oboru technických zařízení budov po celou dobu realizace stavby , kontrola jakosti prací 

Projektový management v oblasti výstavby technické infrastruktury 

Zajištujeme kompletní team pro vedení projektů technické infrastruktury. Technický a nákladový dozor včetně autorizovaných osob pro dopravní a pozemní stavby, technika prostředí staveb